romania2019.eu

Comuna Baciu

Biroul Taxe și Impozite Locale

Tel./Fax: 0264260314 / 0264260699

mail: primariabaciu@hotmail.com

webpage: www.primaria-baciu.ro

documente utile: http://bit.ly/2GVIkEk

Informații pentru accesul în sistem puteți obține de la biroul taxe și impozite locale

* Atenție! Se acordă, doar pentru plata cu anticipaţie și integrală a impozitului pe clădiri, terenuri, respectiv autovehicole, până la data de 31 martie a anului respectiv,

o bonificaţie de 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local al Comunei Baciu.

Pentru efectuarea plăților vă rugăm să folosiți codul IBAN afișat în dreptul debitului dvs. și următoarele date de identificare:

 Beneficiar: Comuna Baciu

 CUI: 4378751

 Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca