Comuna Baciu

Biroul Taxe și Impozite Locale

www.primaria-baciu.ro

Tel./Fax: 0264-260 314 / 0264-260 699

Pentru a putea obține actele administrative fiscale pe mail în format electronic de la Comuna Baciu,

 vă rugăm să completați cererea disponibilă aici și să o trimiteți împreună cu o scanare după buletin/

codul de înregistrare fiscală a firmei la adresa de mail office@primariabaciu.ro

Fără depunerea acestor documente NU se va mai transmite nici un document în format electronic pe mail sau pe alte căi.

Informații pentru accesul în sistem puteți obține de la biroul taxe și impozite locale

* Atenție! Se acordă, doar pentru plata cu anticipaţie și integrală a impozitului pe clădiri, terenuri, respectiv autovehicole, până la data de 31 martie a anului respectiv,

o bonificaţie de 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local al Comunei Baciu.

Pentru efectuarea plăților vă rugăm să folosiți codul IBAN afișat în dreptul debitului dvs. și următoarele date de identificare:

 Beneficiar: Comuna Baciu

 CUI: 4378751

 Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca