Comuna Baciu

Biroul Taxe și Impozite Locale

Tel./Fax: 0264260314 / 0264260699

mail: primariabaciu@hotmail.com

webpage: www.primaria-baciu.ro

documente utile: https://goo.gl/Q53EJW

Logare

Pentru efectuarea plăților vă rugăm să folosiți codul IBAN afișat în dreptul debitului dvs. și următoarele date de identificare:

Beneficiar: Comuna Baciu / CUI: 4378751

Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca